subscribe: Posts | Comments

COMUNICAT ÎNCHIDERE PROIECT EndoMIP

Comentariile sunt închise pentru COMUNICAT ÎNCHIDERE PROIECT EndoMIP
COMUNICAT ÎNCHIDERE PROIECT EndoMIP

Institutul Național de Endocrinologie C.I.Parhon, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare POCU/91/4/8/108124, anunță inchiderea proiectului EndoMIP _ îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical în domeniul endocrinologiei, pentru prevenirea maladiilor cu impact populaţional, cod SMIS 108124, proiect co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă și a fost derulat pe o perioadă de 42 de luni, în intervalul 11.12.2017 -10.06.2021.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general prin îmbunătăţirea competenţelor specialiştilor din domeniul medical în ceea ce priveşte deficitul de iod insuficient corectat şi disfuncţiile tiroidiene la nivel național în euroregiunile București Ilfov, Centru, Nord Est, Nord Vest, Vest, Sud, Sud Vest, Sud Est.

Grupul țintă implicat în cadrul proiectului a fost de 955 de persoane, format din personal din instituții publice (implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate) inclusiv personalul implicat în acțiunile prioritare de sănătate și medici de familie implicați în furnizarea de servicii medicale într-unul dintre domeniile programelor prioritare de sănătate aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Ca și localizare, grupul țintă a fost recrutat la nivel național, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare din rândul profesioniștilor din domeniul medical – medici, asistenți, biochimiști, biologi, chimiști și alți specialiști care întregesc echipa multidisciplinară necesară diagnosticului, tratamentului și monitorizării pacientului cu afecțiuni endocrinologice din regiunile Bucuresti Ilfov, Centru, Nord Est, Nord Vest, Vest, Sud, Sud Vest, Sud Est.

Principalele rezultate vizate și atinse în cadrul proiectului:

 • 955 persoane recrutate (670 asistenți medicali și 285 de medici);
 • 2 programe de educație medicală continuă elaborate pentru medici;
 • 2 programe de educație medicală continuă elaborate pentru asistenți medicali și alt tip de personal conex actului medical;
 • 61 de serii de cursuri EMC (43 de serii pentru pregătirea asistentilor medicali și 18 serii pentru medici) cu tematici relevante și de actualitate organizate la nivel național (955 de profesioniști formați)
 • 33 medici implicați in activitatea de laborator, 5 simulări clinice organizate “la fața locului” și 2 simulări clinice organizate online;
 • 12 școli de vară/iarnă organizate cu 327 de asistenți medicali;
 • 45 de tutoriale video complementare programelor de formare EMC adresate medicilor;
 • 1 studiu privind ocupațiile din domeniul medical;
 • 3 focus grup-uri organizate pentru realizarea unei cercetări sectoriale în vederea evaluării cadrului național al calificărilor și identificării nevoilor în materie de ocupații și formare profesională;
 • 3 noi standarde ocupaționale dezvoltate/revizuite și validate de către Comitetul la nivel de ramură – Recepționer medical, Transcriptor medical, Asistent coordonator programe naționale curative și boli netransmisibile;
 • 75 de persoane înscrise la 3 conferințe internaționale organizate online de către organizatori internaționali din Uniunea Europeană;
 • 5 intâlniri bilaterale (workshop-uri transnaționale) cu specialiști dintr-un stat membru UE cu un numar total de 103 participanți;
 • 1 compendium de bune practici elaborat;
 • 4 workshop-uri organizate cu 32 de participanți în cadrul cărora s-a realizat activitatea de cercetare în vederea fundamentării științifice a ghidului;
 • 4 rapoarte de workshop rezultate în urma celor 4 workshopuri;
 • 1 ghid de bune practici elaborat;
 • 5 conferințe pentru informare și educare, privind patologia indusă de deficitul endemic de iod (screening, diagnostic și tratament precoce al patologiilor) – organizate cu 200 de participanți;
 • 3 mese rotunde cu câte 10 participanți.

Valoarea totală a proiectului este de 11.507.125,70 lei, din care 11.388.160,26 lei contribuția Uniunii Europene și 118.965,44 lei contribuție din bugetul național.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de contact:

Adina Ghemigian

Manager proiect

Tel: 0744.622.743

E-mail: institutulparhon@yahoo.com